Delivery Information

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า
– ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 10-30 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

– บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

– ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

– การติดตามสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบผ่าน เลขที่ติดตามสินค้า (Tracking No.) ที่ส่งให้กับลูกค้าผ่านอีเมล์ หรือเข้าสู่เมนู บัญชีของฉัน (Account) > ข้อมูลคำสั่งซื้อ (Orders)

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า